16/07/1626, 5

16/07/1626, 5

5 Pieter Basilier, koopman te Middelburg, verzoekt sauvegarde om op dezelfde voorwaarden als anderen gedurende enige tijd met zijn familie in Doel [Beveren] in Vlaanderen te mogen verblijven.
Het verzoek gaat voor advies naar de RvS.