16/07/1626, 7

16/07/1626, 7

7 Het stadsbestuur van Dortmund schrijft d.d. 6 juli dat Johan van Waltrop, soldaat in het garnizoen te Emmerik, de gevangenis is ontvlucht. Verzocht wordt hem opnieuw gevangen te nemen dan wel te garanderen dat hij geen overtreding begaat.
De brief gaat voor passend advies naar de RvS.