13/08/1626, 20

13/08/1626, 20

20 De ingezetenen van Andel mogen als voorheen per maand halen: anderhalve zak koren, eenzesde zak zout, twintig pond kaas, een half kinnetje haring, kruiden, suiker, zeep, kaarsen, pruimen, rozijnen, olie en dergelijke naar behoefte.