13/08/1626, 6

13/08/1626, 6

6 Robert Meesterton, kwartiermeester van het regiment van kolonel Brock, beklaagt zich over de resolutie van 18 juli waarin HHM de helft van zijn traktement toewijzen aan Walter Ogelbie. Omdat hij op leeftijd is, kan hij geen dienst te velde meer doen.
De RvS zal over de zaak beslissen.