15/08/1626, 17

15/08/1626, 17

17 Joachimi schrijft d.d. Londen 24 juli op verzoek van de Raad van de koning met een aanbeveling de Londense kooplieden Clement Herbij en George Rockes de door de Rotterdamse Admiraliteit geconfisqueerde goederen terug te geven. Omdat ook twee brieven van de hertog van Buckingham zijn overhandigd, zal alvorens te beslissen eerst worden afgewacht wat agent Carleton hierover naar voren brengt.