19/08/1626, 1

19/08/1626, 1

1 De koning van Frankrijk schrijft d.d. Nantes 8 juli dat hij de represailles voor baron de Chappelaine tegen de onderdanen van de koning van Denemarken gedurende vier maanden heeft opgeschort. De partijen hebben zich verplicht in die periode hun geschillen ter arbitrage voor te leggen aan HHM en Z.Exc. Z.M. verzoekt het recht van zijn onderdanen te handhaven.
Culemborch en Vosbergen zijn gecommitteerd tot overleg met de ambassadeurs van Frankrijk en Denemarken en te vragen of zij het goed vinden dat Z.Exc., gezien zijn afwezigheid, iemand in zijn plaats aanwijst.