19/08/1626, 11

19/08/1626, 11

11 De Generaliteitsrekenkamer schrijft d.d. 18 aug. dat, ondanks aanmaningen, de ontvangers die rekenplichtig zijn aan de Generaliteitsrekenkamer niet conform de verordening van HHM d.d. 21 jan. 1622 hun rekeningen binnen zes maanden na afloop van het jaar inleveren.
De ontvangers zal worden geschreven nog dit jaar de rekeningen tot en met 1625 in te leveren. In het vervolg moeten zij de resolutie van 21 jan. 1622 punctueel nakomen, op straffe van inhouding van hun traktement zodra de termijn van zes maanden is afgelopen.