19/08/1626, 15

19/08/1626, 15

15 Govert Basson heeft verzocht de boeken van Borre te mogen leveren.
Hij mag een exemplaar voor de tafel van HHM leveren tegen 16 gld. 10 st.