19/08/1626, 7

19/08/1626, 7

7 Bij de hervatting van het beraad over de ordonnantie op het kwart van de konvooien en licenten hebben de heren van Holland verklaard voor enige verandering van deze ordonnantie geen last te hebben. Daarop zijn Kelffken, Schagen, Vosbergen, Rode, Walta, Varver en Broersema aangewezen om op het stadhuis ten overstaan van de schepenen van 's- Gravenhage en de gedeputeerden van de Admiraliteitscolleges de verpachting te doen op de oude voet.