21/08/1626, 2

21/08/1626, 2

2 Inzake de betaling van 's lands soldaten op de vloot van L'Eremite is besloten dat de officieren hun afrekeningen voor onderzoek aan Van der Haer geven. Vervolgens zal de RvS ordonnanties verstrekken op de commies. Er worden twee à drie maanden ingehouden totdat de boeken en alle papieren zijn aangekomen.