18/09/1626, 2

18/09/1626, 2

2 Eck en Antwerpen hebben Gomes van Trier gehoord over drie punten. Hij wil, ten eerste, dat de contrerolleur die de Amsterdamse Admiraliteit hem heeft toegevoegd wordt afgeschaft; ten tweede, dat er voor hem een huisje wordt gebouwd bij de Spaarndammer brug; ten derde, dat bij plakkaat wordt bevolen de veerschepen en de lichters daar te houden totdat hij ze heeft geïnspecteerd en, ten vierde, dat zijn traktement met 300 gld. per jaar wordt verhoogd.
HHM wijzen alle punten af.