19/09/1626, 13

19/09/1626, 13

131 De Bewindhebbers van de VOC schrijven in antwoord op de brief van HHM d.d. 15 sept. dat de Perzische ambassadeur beter vereerd kan worden met een gouden keten dan met linnen, dat in Perzië fraaier is dan hier.
De ambassadeur zal een gouden keten krijgen ten bedrage van 3.500 gld., medaille en fatsoen inbegrepen.
Het antwoord van de VOC op de klachten van de zoon van de Perzische koopman is gelezen.
Bij terugkeer van de Perzische ambassadeur zal hem de inhoud van het antwoord worden voorgehouden.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perzië I, 706.