19/09/1626, 19

19/09/1626, 19

19 De RvS heeft advies uitgebracht over hetgeen Essen en Schaffer op 11 sept. naar voren hebben gebracht inzake de servitiën te Ravenstein en de akte voor de werkbazen. De Raad stelt dat de commandant van de soldaten deze om de veertien dagen uit de barakken zou kunnen halen en van een ander logies voorzien. Z.Exc. is geschreven in de zaak van de werkbazen een beslissing te nemen.
HHM zullen deze reactie aan de gedeputeerden te velde sturen met het bericht dat zij zich in het advies over de servitiën kunnen vinden.