19/09/1626, 6

19/09/1626, 6

6 De Amsterdamse kooplieden Cornelis Nuijts en Jan Poleander krijgen voorschrijven aan Languerack teneinde vier vaten met suiker die te Rouen worden vastgehouden, terug te krijgen.