05/10/1626, 1

05/10/1626, 1

1 Joost Brasser meldt dat in de met hem overeengekomen akte d.d. 8 aug. is bepaald dat hij de 30.000 op Constantinopel [Istanbul] over te maken rijksdaalder daar zou uitbetalen in Hongaarse dukaten. Graag verneemt hij welke waarde hij bij de wissel in acht moet nemen.
HHM besluiten hem toe te staan de waarde van de Hongaarse dukaten te betalen in goed grof hard goud of zilvergeld in rijksdaalders dan wel realen van achten.