05/10/1626, 2

05/10/1626, 2

2 Bastiaen Thijssen en Cornelis Adriaenssen mogen tegen betaling van 's lands rechten vier eenjarige kalveren en wat jongvee naar hun weiland in Zevenbergen brengen.