05/10/1626, 5

05/10/1626, 5

5 Namens Wijnant de Keiser is opnieuw aangedrongen op de betaling van hetgeen hij nog tegoed heeft.
De resolutie d.d. 15 mei 1624 met betrekking tot zijn persoon is nog eens nagezien. Besloten wordt de Admiraliteit te Amsterdam te schrijven De Keiser vier jaar ordinaris en extraordinaris traktement, elk 1.200 gld. per jaar, te willen doen toekomen. Tezamen met nog een half jaar, uit te keren vanwege zijn overtocht, komt dat neer op 10.800 gld.