27/10/1626, 3

27/10/1626, 3

3 Adriaen van Rijswijck, als soldaat onder kapitein Vries op de vloot van L'Eremite verminkt geraakt, verzoekt conform de artikelbrief te worden behandeld.
De RvS zal aldus beslissen.