28/10/1626, 10

28/10/1626, 10

10 D'Espesses compareert en brengt naar voren dat de heer La Louette is gearriveerd met volmacht van de koning van Frankrijk teneinde de zaak van baron Chappelaines en kapitein Du Quesne tegen de onderdanen van de koning van Denemarken te behartigen. La Louette heeft daartoe een rekest opgesteld dat hij HHM wenst aan te bieden. Hij verzoekt audiëntie. D'Espesses erkent dit rekest en wil het zelfs ondertekenen.
Nadat hem is audiëntie verleend heeft La Louette het rekest overhandigd en de inhoud daarvan meegedeeld. Hij verzoekt de ambassadeur van Denemarken op te dragen tot het stellen van een borg ter voldoening van de op 9 okt. bekendgemaakte arbitrale uitspraak.
Dit rekest zal met het eerder ingediende verzoek van Du Quesne aan de Deense ambassadeur worden meegedeeld.