28/10/1626, 2

28/10/1626, 2

2 Gedeputeerde Staten van Groningen schrijven d.d. 11 okt. dat zij opdracht hebben gegeven tot de betaling van het subsidie voor de Admiraliteitscolleges.