28/10/1626, 6

28/10/1626, 6

6 Van de gedeputeerden te Emden is een brief d.d. 8/18 okt. ontvangen waarin zij berichten over hun aankomst aldaar en over de noodzaak het graafschap Oost-Friesland te bezetten.
De brief gaat naar de RvS voor advies.