28/10/1626, 8

28/10/1626, 8

8 Van Berck is een brief d.d. 9 okt. ontvangen.
Behoeft geen resolutie.