07/11/1626, 7

07/11/1626, 7

7 Schagen schrijft d.d. Amsterdam 5 nov. dat een schip uit Nieuw Nederland is aangekomen.
Behoeft geen resolutie.