09/11/1626, 13

09/11/1626, 13

13 Op verzoek van resident Suriano zal de luitenant-admiraal van Holland worden geschreven Soranzo na aankomst te Calais onmiddellijk naar Vlissingen te doen overbrengen, als dat tenminste niet strijdt met het landsbelang.
Suriano vraagt eveneens de door kapitein Moins ingebrachte goederen niet te verkopen.
Zijn memorie gaat naar de Amsterdamse Admiraliteit die daarop moet toezien en tevens moet regelen dat de merken van de goederen niet zichtbaar zijn om reclamaties te voorkomen.