13/11/1626, 1

13/11/1626, 1

1 HHM hebben de [gisteren ingediende] deductie [over de heerlijkheden in Vlaanderen] gelezen en vragen advies aan de RvS.