13/11/1626, 4

13/11/1626, 4

4 Jan Loes, soldaat in de compagnie van kapitein Engelbrecht Charles, verzoekt schadevergoeding van niet minder dan 300 rijksdaalder. Hij is bijna een geheel jaar door de vijand gevangen gehouden contra Rougemont.
Het rekest gaat naar de bij de uitwisseling betrokken commissarissen. Zij moeten proberen de schade vergoed te krijgen.