16/11/1626, 7

16/11/1626, 7

7 Naar aanleiding van het bericht over de vijandelijke patassen stelt de Amsterdamse Admiraliteit voor haar fregat onder kapitein Jeroen Ewoutsen niet naar de Maas maar naar de kust van Vlaanderen te zenden.
Aan de Rotterdamse Admiraliteit zal gevraagd worden hetzelfde te doen in het geval haar fregat op zee kan blijven.
In dezelfde brief raadt het Amsterdamse College aan het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] af te sluiten en brandschepen tegen de vijand te gebruiken.
Dit voorstel gaat naar Haultain, luitenant-admiraal van Zeeland. Na Marinus Hollaer te hebben gehoord zal hij advies uitbrengen.