19/11/1626, 1

19/11/1626, 1

11 De resolutie [inzake Oost-Friesland] is hervat en goedgekeurd. De gecommitteerden is verzocht spoed te maken met hun reis.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.