19/11/1626, 2

19/11/1626, 2

2 Commies-generaal Sforcen heeft zijn declaratie van vacaties en reiskosten over de periode december 1625 tot en met oktober 1626 ingediend. Het betreft een bedrag van 98 pond 6 sch. 1 d.
De declaratie gaat naar de Zeeuwse Admiraliteit die, na inspectie, een betalingsopdracht zal doen uitgaan.