27/11/1626, 3

27/11/1626, 3

3 Dudley Carlton compareert en meldt dat in een gisteren ontvangen brief d.d. 13 nov. wordt aangekondigd dat de Engelse koning heeft besloten de vier nieuwe regimenten naar de Deense koning te sturen vergezeld van een behoorlijk geldbedrag. Bovendien staat Calandrini klaar met alle depêches, ook om HHM het voorschot te vergoeden, en wacht hij alleen nog maar op gunstige wind. Men verwacht dat HHM wat troepen van de oude regimenten ter beschikking zullen stellen indien Z.M. die nodig mocht hebben. Verzocht wordt een besluit te nemen over de officiers die van de vloot zijn weggebleven, met name over de graaf van Essex.
HHM zullen Z.Exc. op de hoogte stellen van het besluit van de koning zodat hij de compagnie├źn in verband met hun vertrek zo praktisch mogelijk kan laten onderbrengen. Wat de absente officiers betreft blijven HHM bij hun eerdere besluit. Wel is voorgesteld over Essex, die nu weer in het leger heeft gediend terwijl anderen hun afwezigheid voortzetten, gunstig te beslissen als het geld uit Engeland is ontvangen. Toch besluit men dit niet te doen, maar de zaak aan te houden.