21/12/1626, 3

21/12/1626, 3

3 Pieter Pouwels van Abbekerck verzoekt pardon vanwege het feit dat zijn volk tegen zijn wil twee schepen uit Lübeck heeft genomen. Na te zijn verschenen voor de Admiraliteit in het Noorderkwartier is hij op last van dit College in hechtenis genomen, maar daaraan vervolgens ontsnapt.
HHM willen het advies van de aanwezige raden ter Admiraliteit in het Noorderkwartier vernemen.