21/12/1626, 4

21/12/1626, 4

4 De pachters van de konvooien en licenten wordt mandement van revisie toegestaan voor een op 10 nov. gewezen vonnis inzake de inbeslagname van vier pakjes naalden. De advocaat-fiscaal, commies-generaal Abbas en de pachters vormen de partij aan de ene, en Tryntgen Clercks die aan de andere zijde.
De pachters verzoeken daarnaast te regelen dat er 's vijands licent wordt geheven van de uit Terceira afkomstige suiker. Bovendien vragen zij HHM toestemming om de binnenlandse paspoorten ook te mogen zuiveren.
Over beide kwesties willen de heren van Holland nog geen beslissing nemen.