21/12/1626, 11

21/12/1626, 11

11 Naar aanleiding van de op 15 dec. aan de RvS overhandigde brief van de licentmeester te Emmerik [Emmerich] brengen Huigens en De Rover naar voren dat Z.Exc. aan enkele kloosters akte voor het halen van levensbehoeften heeft verleend. Hij weet niet meer om welke kloosters het gaat en raadt aan de licentmeester om de namen te vragen.
Huigens en De Rover melden voorts dat volgens de RvS in het lossen voor de bierschepen geen uitzondering moet worden gemaakt. De Raad zal nog aan de commandanten te Emmerik en Rees vragen welk financieel nadeel de schippers in kwestie zouden kunnen ondervinden.
HHM stellen het nemen van een besluit uit.