21/12/1626, 5

21/12/1626, 5

5 De gedeputeerden van Holland houden het verzoek van Jacob Olpherts de Jonge, commies-generaal van de konvooien en licenten, in beraad. Omdat de handtekeningen van de cherchers op de binnenlandse paspoorten niet als alom bekend verondersteld mogen worden, stelt hij voor die van een zegel te doen vergezellen.