05/01/1627, 10

05/01/1627, 10

10 Admiraal Reael schrijft d.d. Londen 17 dec. 1626 over aanvullende levensmiddelen voor zijn schepen.
HHM nemen dit voor kennisgeving aan omdat de admiraal over dit onderwerp al eerder orders heeft ontvangen.