05/01/1627, 3

05/01/1627, 3

3 Feith, Beaumont en thesaurier-generaal De Bie bevestigen het op 2 jan. besproken advies van de RvS inzake Candale.
HHM stellen vast dat de hertog geen aanspraak kan maken op de uitbetaling van zijn traktement over het tijdvak van zijn absentie en wijzen diens verzoek daarom af.