05/01/1627, 4

05/01/1627, 4

4 Dibbit van Uchelen, commies van de schepen te Arnhem, geeft te kennen dat hij meer dan 15.000 gld. achterstallig is inzake de door hem in dienst van het land gebruikte schippers, loodsen en trekpaarden en dat de Admiraliteit van Amsterdam dit keer niet wil betalen. Hij verzoekt HHM daarom dit te regelen of de Staten van Gelderland te machtigen het bedrag te lenen.
De RvS zal adviseren.