05/01/1627, 8

05/01/1627, 8

8 Feith, Schagen en Lyclema hebben 74 gld. 5 st. gedeclareerd voor hun reis naar Rotterdam in verband met de door bootsvolk aldaar gepleegde excessen.
Van dit bedrag wordt ordonnantie gedepĂȘcheerd.