16/01/1627, 1

16/01/1627, 1

1 Essen, Noortwijck en Walta berichten dat de graaf van Oost-Friesland volhoudt niet langer te kunnen blijven. Wel zou hij enkele gedeputeerden, tezamen met die van de stenden, hier naartoe willen sturen. In een door de graaf ingediende memorie staat hetzelfde en wordt HHM verzocht de stad Emden aan zijn afspraken te houden omtrent de erfhuldiging en financiƫle verplichtingen.
HHM besluiten de gecommitteerden te verzoeken dit met Z.Exc. te bespreken, onder de vermelding dat HHM van mening zijn dat de graaf hier zou moeten blijven.