16/01/1627, 12

16/01/1627, 12

121 HHM hebben Marcus de Perzische ambassadeur laten aanzeggen dat er geen andere manier is te vertrekken dan met de schepen van de VOC . Deze heeft geantwoord hiermee akkoord te gaan, op voorwaarde dat HHM iemand aan boord gelasten voor hem te zorgen opdat hij niet onheus wordt bejegend.
HHM gaan akkoord.
Wat betreft de memorie van de Perzische koopman, waarin een akte wordt verzocht voor het vervoer van dertig kisten en de verkoop of het vervoer van de overige veertig stuks, is de VOC bereid de dertig kisten mee te nemen zonder akte. De koopman mag met de veertig kisten doen wat hij wil, op voorwaarde dat ze niet van hier naar Oost-Indië, Engeland of Denemarken worden gebracht. Op dit punt zal echter nog overleg plaatsvinden met de bewindhebbers.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perzië I, 719.