16/01/1627, 16

16/01/1627, 16

16 Suriano heeft in de vergadering zijn afscheid genomen en HHM bedankt voor de eer en vriendschap hem betoond. Hij stelt zijn diensten ter beschikking en verzoekt te mogen worden vereerd met hun opdrachten.
HHM bedanken hem en wensen hem goede reis. Zij verklaren dat zijn verblijf, evenals bij voorgaande gelegenheden, hun zeer aangenaam is geweest. Hem zal daarom een gouden keten worden geschonken. Aan zowel Soranzo als Suriano wordt de betaling van de maandelijkse subsidie dringend aanbevolen.