18/01/1627, 4

18/01/1627, 4

4 In een remonstrantie verzoekt het stadsbestuur van Enkhuizen de Bewindhebbers van de VOC aldaar te gelasten een zodanige nominatie van hoofdparticipanten aan de stad te geven, dat zij hieruit volgens het octrooi en tot dienst van het land de verkiezing van bewindhebbers kan doen. Tevens is een rekest van de Bewindhebbers aldaar gelezen, waarin HHM wordt gevraagd de magistraat van Enkhuizen te ordonneren uit de verstrekte nominatie de verkiezing binnen een bepaalde termijn te doen of anders zelf hiertoe over te gaan.
Rantwijck en Antwerpen zullen beide rekesten onderzoeken en daarvan verslag doen.