04/02/1627, 6

04/02/1627, 6

6 Resident Aissema schrijft d.d. Hamburg 10 jan. onder andere met het verzoek een op ontvanger Reael getrokken wissel van 800 rijksdaalder te accepteren.
Doublet zal Reael de wissel doen accepteren en de betaling regelen.