08/02/1627, 5

08/02/1627, 5

5 Corstiaen Gillis, Frans Pacque en de weduwe van Meus Crauw verzoeken met hun schepen in Gennep te mogen blijven liggen en niet terug te hoeven varen naar Grave totdat tot heropening van de handel is besloten.
De RvS zal adviseren.