11/02/1627, 7

11/02/1627, 7

7 Ter vergadering ontboden worden Carleton en Calandrini aangemaand hun belofte van 4 nov. 1626 na te komen door de terugbetaling van de voorschotten voor de vier Engelse regimenten en de betaling van de servitiën te regelen.
Wat de voorschotten betreft zeggen zij tot nog toe geen rekening te hebben ontvangen. Commies Van der Haer wordt gelast deze op te stellen en aan hen te geven.
Wat de servitiën aangaat stellen Carleton en Calandrini dit te hebben beloofd op voorwaarde dat de compagnieën gelegerd zouden worden in steden langs de Maas. In plaats daarvan zijn ze echter in grenssteden gelegerd en gebruikt. HHM antwoorden dat zij in verband met hun vertrek daar beter gelegerd waren dan langs de Maas. Hierop heeft Carleton toegezegd naar Engeland te zullen schrijven. Tevens is goedgevonden Joachimi hiervan op de hoogte te stellen teneinde zowel de teruggave van het voorschot als de betaling van de servitiën te bevorderen.