11/02/1627, 8

11/02/1627, 8

8 Generaalmeester Van Nispen en de essayeur-generaal melden ter vergadering dat in Emden goudguldens van 28 st. worden gemunt op de wijze van de Deventer goudgulden, maar van minder allooi. Te Stade worden stuivers geslagen op de wijze van West-Friese stuivers, maar die zijn niet meer waard dan een blank. Te Groningen worden flabben geslagen die niet meer dan 7 st. waard zijn.
HHM besluiten dat zij van de goudguldens en de stuiver het gehalte zullen bepalen en hiervan verslag doen. Aan die van Groningen zal worden geschreven de stempels van de flabben in te trekken omdat voor het buiten bedrijf stellen van hun munt jaarlijks 2.000 gld. wordt betaald. Anders zal de munt als niet langer gangbaar worden verklaard.