16/02/1627, 3

16/02/1627, 3

3 Vijgh, raad ter Admiraliteit te Amsterdam, verschijnt ter vergadering. Hij meldt dat de licentmeester te Arnhem verzoekt te weten of, gelet op de resolutie van 4 feb. over de hervatting van de handel op neutralen, tevens goederen naar Keulen verder dan Wezel mogen gaan.
Met een beslissing wordt gewacht.
Vijgh meldt dat te Arnhem nog altijd een luitenant van een oorlogsschip wordt vastgehouden, die in het graafschap Zutphen Gysbert Steens had aangehouden wegens lorrendraaierij.
HHM besluiten het Hof van Gelderland te schrijven dat hij moet worden vrijgelaten, zonder verdere kosten.