20/02/1627, 8

20/02/1627, 8

8 In zijn brief d.d. Tremsb├╝ttel 15 jan. verzoekt Christian Wilhelm, administrator van Maagdenburg, Leo van Aissema bij voorvallende gelegenheden als zijn agent en resident te laten optreden.
HHM erkennen Aissema in deze functie.