20/02/1627, 1

20/02/1627, 1

1 Sommelsdijck en Gruis melden dat de RvS niet op de hoogte is van de stand van zaken betreffende de consenten van Zeeland. Zij weten dat de deputatie van die provincie vertrokken is om de kwestie bij hun Staten aan te bevelen en ook dat die op 4 maart zullen vergaderen. De RvS lijkt het nuttig de Staten door een bezending te manen tot het dragen en opbrengen van de consenten en het aanvaarden van de repartitie van de ongerepartieerde troepen.
HHM zien ook de noodzaak van een bezending en laten de RvS hiervoor een instructie opstellen. De Gecommitteerde Raden van Zeeland zullen alvast van de bezending op de hoogte worden gesteld zodat zij de verschillende steden kunnen vragen hun gedeputeerden te sturen met volkomen last op alle punten. Rantwyck en Sommelsdyck worden tot de bezending gecommitteerd.