20/02/1627, 10

20/02/1627, 10

10 Bode Gerrit Janssen doet nadere instantie.
Hij krijgt 24 gld. vanwege het wachten op Languerack, maar voor het meenemen van Hueskercken wordt niets toegestaan.